وروجک...؟
جك وجملاتanti girlوهمه چي؟؟؟           
جمعه 6 شهريور 1394برچسب:, :: 10:59
Smart Boy           
پنج شنبه 29 مرداد 1394برچسب:, :: 23:21
Smart Boy

 

1-چیزی در مورد ماشین فهمیدن ، البته به جز رنگش

 2- درك مضمون اصلی یك فیلم هنری

 3- 24 ساعت رو بدون فرستادن sms زندگی كردن

 4- بلند كردن چیزی

 5- پرتاب كردن

6- پارك كردن

 7- خواندن نقشه

8- دزدی كردن از بانك

 9- آرام و ساكت جایی نشستن

 10- بیلیارد بازی كردن

 11- پول شام رو حساب كردن

 12- مشاجره كردن بدون داد كشیدن

 13- مواخذه شدن بدون گریه كردن

 14- رد شدن از جلوی مغازه كفش فروشی

 15- نظر ندادن در مورد لباس یك غریبه

 16- كمتر از بیست دقیقه داخل یك دستشویی بودن

 17- دنده ماشین را با انگشت عوض كردن

 18- راه انداختن درست یك ویدئو

 19- تماشای یك فیلم جنگی

 20- انتخاب سریع یك فیلم

 21- ایستاده جیش كردن

 22- ندیدن فیلم هندی

 23- غیبت نكردن

 24- فحش ناموسی دادن

 25- نرقصیدن موقع شنیدن یك آهنگ شاد

 26- آرایش نكردن

 27- لاك نزدن

 28- صحبت نكردن وقتی كه باید ساكت باشن

 29- سیگار برگ و یا چپق كشیدن

 30- درك كردن شوهر وقتی اعصابش خورده

 31- گریه كردن بدون آبریزش بینی

 32- غذا پختن بدون تماشای تلویزیون

 33- تماشای اخبار و خوندن روزنامه

 34- نق نزدن

 35- لگد زدن

 36- از سن بیست و پنج سالگی رد شدن

 37- اخ تف كردن

 39- خواستگاری رفتن

 40- از همه مهمتر موارد بالا رو قبول كردن

            
جمعه 23 مرداد 1394برچسب:, :: 1:26
Smart Boy

تو خیابون با تلفن حرف میـزدم

یه آقاهه از بغلم داشت رد میشد...

 

با تلفن گفتم من اونو زنده میخوام

 

صبر کن یکی حرفامونو شنید...

 

تک تیر انداز، مرد قرمز پوشو بزن!

 

 

 

یارو از ترس مث پلنگ زیگ زاگ می دویید تیر بهش نخوره           
جمعه 23 مرداد 1394برچسب:, :: 1:14
Smart Boy

ﻣﻦ ﻓــﻘــﻂ ﻋــــــــــــــﺍﺷـﻖ ﺍﻳـــــــــــﻨـﻡ ؛
.
ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺑﮕﻢ ﺟﺪﺍﺷﻴﻢ ،
.
ﺑﻌﺪ ﺑﮕﻪ

ﺯﺭ ﻧﺰﻥ ﺑﻴﺎ ﺑﻐﻠﻢ ،
ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩﻣﻲ ﺣﺎﻟﯿﺘﻪ؟ . . .
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻧﺴﺎم ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ ﮐﻪ !
ﻃﺮﻑ ﻣﻴﮕﻪ ﺍﻭﮐﻲ ، ﻫﺮ ﺟﻮﺭ ﺭﺍﺣﺘﻲ . بای:|:-)           
پنج شنبه 11 تير 1394برچسب:, :: 15:5
Smart Boy           
چهار شنبه 27 خرداد 1394برچسب:, :: 17:4
Smart Boy           
دو شنبه 25 خرداد 1394برچسب:, :: 23:54
Smart Boy           
شنبه 23 خرداد 1394برچسب:, :: 22:27
Smart Boy           
جمعه 22 خرداد 1394برچسب:, :: 23:57
Smart Boy

لبخندچشمکلبخند           
جمعه 22 خرداد 1394برچسب:, :: 18:16
Smart Boy

ﻣﻦ ﻭﺍﻗـﻌـﺎ ﺑـﺮﺍﯼ ﮐـﺎﺭﺧـﻮﻧـﻪ ﺳﺎﯾـﭙـﺎ ﻧﮕـﺮﺍﻧـﻢ....!!

ﺗـﻮﭼـﻨـﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﺧـﯿـﺮ ﻭﺍﻗـﻌـﺎ ﺍﺳﻢ ﻫﺎﯼ ﺑـﯽ ﻧـﻈﯿـﺮﯼ ﺭﻭ ﻣـﺎﺷﯿـﻨـﺎﺵ ﮔـﺬﺍﺷـﺘـﻪ :

 - ﺳﺎﯾﭙﺎ 141

- ﺳﺎﯾﭙﺎ 132

- ﺳﺎﯾﭙﺎ 131

- ﺳﺎﯾﭙﺎ 111

 ﺍﺣـﺘـﻤـﺎلـن ﭼـﻨـﺪ ﺳــﺎﻝ ﺩﯾﮕــﻪ ﻣﯿـﺰﺍﺭﻩ :

- ﺳﺎﯾﭙﺎ ﻣﺸﺘﻖ 2X

- ﺳﺎﯾﭙﺎ ﺭﺍﺩﯾﮑﺎﻝ 5

- ﺳﺎﯾﭙﺎ ﺳﯿﻨﻮﺱ 90

- ﺍﻧﺘﮕﺮﺍﻝ 2 ﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮﺯ

- ﺍﻧﺘﮕﺮﺍﻝ 3 ﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز           
جمعه 22 خرداد 1394برچسب:, :: 17:52
Smart Boy           
جمعه 22 خرداد 1394برچسب:, :: 1:49
Smart Boy           
چهار شنبه 20 خرداد 1394برچسب:, :: 23:33
Smart Boy           
سه شنبه 19 خرداد 1394برچسب:, :: 22:38
Smart Boy           
یک شنبه 17 خرداد 1394برچسب:, :: 15:16
Smart Boy           
جمعه 8 خرداد 1394برچسب:, :: 20:51
Smart Boy           
چهار شنبه 6 خرداد 1394برچسب:, :: 22:27
Smart Boy           
پنج شنبه 24 ارديبهشت 1394برچسب:, :: 18:28
Smart Boy           
جمعه 18 ارديبهشت 1394برچسب:, :: 18:52
Smart Boy

انان كه با افكاري پاك و فطرتي زيبا در قلب ديگران جاي دارند را هرگز هراسي از فراموشي نيست چرا كه جاودانند...

(کوروش بزرگ)           
پنج شنبه 17 ارديبهشت 1394برچسب:, :: 22:38
Smart Boy
فقط تنهایی....
 
تنها نشسته ام...
 
چای مینوشم، و بغض می کنم !
 
هیچکس مرا به یاد نمی آورد !
 
این همه آدم، روی کهکشان به این بزرگی !
 
و من ...
 
حتی آرزوی یکی نبودم ...


           
جمعه 4 ارديبهشت 1394برچسب:, :: 21:57
Smart Boy           
دو شنبه 17 فروردين 1394برچسب:, :: 19:39
Smart Boy           
دو شنبه 17 فروردين 1394برچسب:, :: 1:35
Smart Boy

پنج ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺑﺮﻭﺳﻠﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺧﺸﻢ:
.
.
.
.
.
1. 字楼室 任何关 国”无任 任何关
2. 建筑师事务 之音”及“美
3. 所和“美国”无任何关联 国 志愿 字楼室
4. 之音”及“美国 志愿者协中
5. 建筑师事务会 任何关联 会

خدابیامرز رو سومی بیشتر تاکید داشت ...

:(

            
شنبه 18 بهمن 1393برچسب:bahal, :: 18:15
Smart Boy

 

ماه غم آمد و دل های همه شور محرم بگرفت/ از غمکده ی عشق مرا جرعه ی نوشم بگرفت/از ناله ی آن سوز لبان تشنه ی آب/یاد عباس مرا شط فراتم بگرفت...           
شنبه 3 آبان 1393برچسب:, :: 22:2
Smart Boy           
یک شنبه 27 مهر 1393برچسب:, :: 16:41
Smart Boy

غضنفر میره کلاس انگلیسی ازش میپرسن اسمت چی؟ میگه :power god new day

می پرسن معنیش چیه ؟میگه :قدرت الله نوروزی           
پنج شنبه 16 مرداد 1393برچسب:, :: 22:43
Smart Boy

یه سوال فنی از دخترا :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
کیا تا حالا از نزدیک خواستگار دیدن؟؟؟
تا فاصله 10 متری هم قبوله           
پنج شنبه 16 مرداد 1393برچسب:, :: 22:36
Smart Boy

دانشنمندان متعقدند که مغز انسان فقط به اول و آخر کملات توجه میکینه ، برای هیمنه که تو تونستی اینو بخونی حالا ببین چند کلمه غلط بود.           
یک شنبه 5 مرداد 1393برچسب:, :: 3:24
Smart Boy

به قلبم گفتم :چرا خوابم نمیبره؟این بی خوابی ها از کجاست؟

جواب داد:حرف مفت نزن،ادای آدمای دلشکسته رو هم در نیار..

یادت رفت ظهر عین خرس قطبی خوابیده بودی..؟؟

.

.

قلبم اعصاب نداره هاااا..           
یک شنبه 5 مرداد 1393برچسب:, :: 3:22
Smart Boy

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد

درباره وبلاگ


از بچگی بزرگ شدم، تو بیمارستان به دنیا اومدم، صادره از شهرمون، همونجا بزرگ شدم، چند سال سن دارم، بابام مرد بود، تو دوران کودکیم بچه بودم، با رفیقام دوست شده بودم، به دوست داشتن علاقه دارم، قصد ازدواج نه دارم، بعضی شبها که می خوابم خواب می بینم، تو خونمون زندگی می کنیم، تا حالا نمردم.عاشق موتورم برنامه سازی هم مشکل دارم
آخرین مطالب
نويسندگان
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان وروجک و آدرس vooroojak2013.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.<-PollName->

<-PollItems->

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 3
بازدید دیروز : 35
بازدید هفته : 1900
بازدید ماه : 2499
بازدید کل : 45590
تعداد مطالب : 292
تعداد نظرات : 218
تعداد آنلاین : 1